Publications
Small molecule-nanobody conjugate induced proximity controls intracellular processes and modulates endogenous unligandable targets

Xiaofeng Sun, Chengjian Zhou, Simin Xia & Xi Chen
Nature Communications | (2023)14:1635
Preparation of nanobody against N protein of SARS-CoV-2 and assembly of colloidal gold immunochromatography card

WU Fang-hui, YIN Yi-feng, LIU Yan-li, et al(State Key Laboratory of Nuclear-Biological-Chemical Protection for Civilian, Beijing102205, China)
Chin J Public Health,Mar 2023 Vol.39 No.3
Small molecule-nanobody conjugate induced proximity controls intracellular processes and modulates endogenous unligandable targets

Xiaofeng Sun, Chengjian Zhou, Simin Xia & Xi Chen
Nature Communications, (2023)14:1635
A Naïve Phage Display Library-Derived Nanobody Neutralizes SARS-CoV-2 and Three Variants of Concern

Dandan Wu, Junxiao Cong, Jiali Wei, Jing Hu, Wenhao Sun, Wei Ran, Chenghui Liao, Housheng Zheng, Liang Ye
International Journal of Nanomedicine, 2023:18 5781-5795
A Multivalent and Thermostable Nanobody Neutralizing SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)

Yuying Lu1, Qianlin Li, Huahao Fan, Conghui Liao, Jingsong Zhang, Huan Hu, Huaimin Yi, Yuanli Peng, Jiahai Lu, Zeliang Chen
International Journal of Nanomedicine, 2023:18 353-367
CDH17 nanobodies facilitate rapid imaging of gastric cancer and efficient delivery of immunotoxin

Jingbo Ma, Xiaolong Xu, Chunjin Fu, Peng Xia, Ming Tian, Liuhai Zheng, Kun Chen, Xiaolian Liu, Yilei Li, Le Yu, Qinchang Zhu, Yangyang Yu, Rongrong Fan, Haibo Jiang, Zhifen Li, Chuanbin Yang, Chengchao Xu, Ying Long, Jigang Wang and Zhijie Li
Biomaterials Research, (2022)26:64
A conformation-specific nanobody targeting the nicotinamide mononucleotide-activated state of SARM1

Yun Nan Hou, Yang Cai, Wan Hua Li, Wei Ming He, Zhi Ying Zhao, Wen Jie Zhu, Qiang Wang, Xinyi Mai, Jun Liu, Hon Cheung Lee, Goran Stjepanovic, Hongmin Zhang, Yong Juan Zhao
Nature Communications, (2022)13:7898
Highly potent multivalent VHH antibodies against Chikungunya isolated from an alpaca naïve phage display library

Qianlin Li, Fuqiang Zhang, Yi Lu, Huan Hu, Jin Wang, Cheng Guo, Qiang Deng, Conghui Liao, Qin Wu, Tingsong Hu, Zeliang Chen, and Jiahai Lu
Li et al. Journal of Nanobiotechnology (2022) 20:231
Highly Potent Multi-Valent Nanobodies Against Chikungunya with VHH Screened from Alpaca Naïve Phage Display Library

Qianlin Li, Fuqiang Zhang, Yi Lu, Huan Hu, Jin Wang, Cheng Guo, Qiang Deng, Conghui Liao, Qin Wu, Tingsong Hu, Zeliang Chen, Jiahai LuA Multivalent and Thermostable Nanobody Neutralizing SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)

Yuying Lu, Qianlin Li, Huahao Fan, Conghui Liao, Jingsong Zhang, Huan Hu, Huaimin Yi, Yuanli Peng, Jiahai Lu, Zeliang Chen
International Journal of Nanomedicine 2023:18 353–367
Isolation of atrazine nanobodies enhanced by depletion of anti-carrier protein phages and performance comparison between the nanobody and monoclonal antibody derived from the same immunogen

Qingqing He, Mian Wang, Yajie Zhao, Guiyu Tan, Man Zhang, Rui Feng, Yujie Chen, Baomin Wang, Qing X. Li
Analytica Chimica Acta 1244 (2023) 340848
Feedback control of PLK1 by Apolo1 ensures accurate chromosome segregation

Leilei Xu, Mahboob Ali, Wenxiu Duan, Dan Liu, Xing Liu, Xuebiao Yao
Xu et al., 2021, Cell Reports 36, 109343
Oligomerized liprin-a promotes phase separation of ELKS for compartmentalization of presynaptic active zone proteins

Mingfu Liang, Gaowei Jin, Xingqiao Xie, Fengfeng Niu, Cong Yu, Zhiyi Wei
Liang et al., 2021, Cell Reports 34, 108901
Motif-dependent immune co-receptor interactome profifiling by photoaffifinity chemical proteomics

Xiong Chen, Shanping Ji, Zheyi Liu, Fangjun Wang, Xueming Yang, Ruijun Tian
Chen et al., 2022, Cell Chemical Biology 29, 1024–1036
Lipid-mediated phase separation of AGO proteins on the ER controls nascent-peptide ubiquitination

Yajie Gao, Yuanxiang Zhu, Hailong Wang, Ying Cheng, Dongbo Zhao, Qinmiao Sun, Dahua Chen
Gao et al., 2022, Molecular Cell 82, 1313–1328
Robotic Construction and Screening of Lanthipeptide Variant Libraries in Escherichia coli

Erpeng Guo, Lihao Fu, Xiaoting Fang, Wenhao Xie, Keyi Li, Zhiyu Zhang, Zhilai Hong, Tong Si
ACS Synth. Biol. 2022, 11, 3900−3911
Optimized protocols for RNA-induced silencing complex assembly and cleavage in cultured Drosophila cells

Yajie Gao, Yuanxiang Zhu, Qinmiao Sun, Dahua Chen
Gao et al., STAR Protocols 3, 101596, September 16, 2022 ª 2022 The Authors.
BESST: a novel LncRNA knockout strategy with less genome perturbance

Shikuan Zhang, Yue Chen4, Kunzhe Dong, Yiwan Zhao, Yanzhi Wang, Songmao Wang, Chen Qu, Naihan Xu, Weidong Xie, Chunyu Zeng, Qing Rex Lyu, Yaou Zhang
Nucleic Acids Research, 2023
In Vitro Nanobody Library Construction by Using Gene Designated-Region Pan-Editing Technology

Zhiyuan Niu, Zhixia Luo,Pengyang Sun,Linwei Ning,Xinru Jin,Guanxu Chen, Changjiang Guo, Lingtong Zhi, Wei Chang, Wuling Zhu
Volume 2022, Article ID 9823578, 9 pages
A Nucleocapsid-based Transcomplementation Cell Culture System of SARS-CoV-2 to Recapitulate the Complete Viral Life Cycle

Yanying Yu, Xiaohui Ju, Qiang Ding
Bio-protocol 11(21): e4257.
DOI:10.21769/BioProtoc.4257
Isolation of atrazine nanobodies enhanced by depletion of anti-carrier protein phages and performance comparison between the nanobody and monoclonal antibody derived from the same immunogen

Qingqing He, Mian Wang, Yajie Zhao, Guiyu Tan, Man Zhang, Rui Feng, Yujie Chen, Baomin Wang, Qing X. Li
Analytica Chimica Acta 1244 (2023) 340848
Grass carp (Ctenopharyngodon idella) DYRK2 modulates cell apoptosis through phosphorylating p53

Shanshan Zeng , Meifeng Li , Xining Cheng , Shina Lu , Zhiqing Feng , Zeyin Jiang , Zhichao Sun , Xiaowen Xu , Huiling Mao , Chengyu Hu
Fish and Shellfish Immunology 127 (2022) 542–548
A diRNA–protein scaffold module mediates SMC5/6 recruitment in plant DNA repair

Jieming Jiang, Xiaolin Ou, Danlu Han, Zhipeng He, Song Liu, Ning Mao, Zhonghui Zhang, Chang-Lian Peng, Jianbin Lai, Chengwei Yang
THE PLANT CELL 2022: 34: 3899–3914
Recruitment of tetraspanin TSP-15 to epidermal wounds promotes plasma membrane repair in C. elegans

Yuanyuan Wang, Qingxian Yang, Xinan Meng, Chandra Sugiarto Wijaya, Xuecong Ren, Suhong Xu
Wang et al., 2022, Developmental Cell 57, 1630–1642
Grass carp (Ctenopharyngodon idellus) PIAS1 inhibits innate immune response via interacting with STAT1

Shina Lu, Xiaojue Peng, Shanshan Zeng, Hang Deng, Zhiqing Feng, Qing Zeng, Xining Cheng, Jihuan Hu, Zuocheng Ye, Meifeng Li, Xiaowen Xu, Gang Lin, Chengyu Hu
Developmental and Comparative Immunology 125 (2021) 104216
A diRNA–protein scaffold module mediates SMC5/6 recruitment in plant DNA repair

Jieming Jiang, Xiaolin Ou, Danlu Han, Zhipeng He, Song Liu, Ning Mao, Zhonghui Zhang, Chang-Lian Peng, Jianbin Lai, Chengwei Yang
THE PLANT CELL 2022: 34: 3899–3914
Grass carp (Ctenopharyngodon idella) DYRK2 modulates cell apoptosis through phosphorylating p53

Shanshan Zeng, Meifeng Li, Xining Cheng, Shina Lu, Zhiqing Feng, Zeyin Jiang, Zhichao Sun, Xiaowen Xu, Huiling Mao, Chengyu Hu
Fish and Shellfish Immunology 127 (2022) 542–548
Ku proteins promote DNA binding and condensation of cyclic GMP-AMP synthase

Xinyue Tao, Jiali Song, Ying Song, Dechong Zhang, Dahua Chen, Qinmiao Sun
Tao et al., 2022, Cell Reports 40, 111310
Grass carp (Ctenopharyngodon idella) TNK1 modulates JAK-STAT signaling through phosphorylating STAT1

Yapeng Liu, Hailing Du, Shanghong Wang, Yangfeng Lv, Hang Deng, Kaile Chang, Pengcheng Zhou, Chengyu Hu
Developmental and Comparative Immunology 116 (2021) 103951
Actin Polymerization and ESCRT Trigger Recruitment of the Fusogens Syntaxin-2 and EFF-1 to Promote Membrane Repair in C. elegans

Xinan Meng, Qingxian Yang, Xinghai Yu, Jinghua Zhou, Xuecong Ren, Yu Zhou, Suhong Xu
Meng et al., 2020, Developmental Cell 54, 624–638
Interacting C/EBPg and YBP regulate DNA methyltransferase 1 expression in Bombyx mori embryos and ovaries

Hao Lyu, Guanfeng Xu, Xuezhen Peng, Chengcheng Gong, Yuling Peng, Qisheng Song, Qili Feng, Sichun Zheng
Insect Biochemistry and Molecular Biology 134 (2021) 103583
Phase separation of SGS3 drives siRNA body formation and promotes endogenous gene silencing

Huijuan Tan, Wentao Luo, Wei Yan, Ruijun Tian, Jinbiao Ma, Hongwei Guo
Tan et al., 2023, Cell Reports 42, 111985
Grass carp (Ctenopharyngodon idellus) Cdc25a down-regulates IFN 1 expression by reducing TBK1 phosphorylation

Hang Deng, Liugen Zeng, Kaile Chang, Yangfeng Lv, Hailing Du, Shina Lu, Yapeng Liu, Pengcheng Zhou, Huiling Mao, Chengyu Hu
Developmental and Comparative Immunology 118 (2021) 104014
Grass carp (Ctenopharyngodon idella) NLK2 inhibits IFN I response through blocking MAVS-IRF3 axis

Tingting Yu, Qing Zeng, Huiling Mao, Yulong Liu, Hongying Zhang, Shanghong Wang, Chengyu Hu, Xiaowen Xu
Fish and Shellfish Immunology 131 (2022) 206–217
The m6 A reader YTHDF2 is a negative regulator for dendrite development and maintenance of retinal ganglion cells

Fugui Niu, Peng Han, Jian Zhang, Yuanchu She, Lixin Yang, Jun Yu, Mengru Zhuang, Kezhen Tang, Yuwei Shi, Baisheng Yang, Chunqiao Liu, Bo Peng, Sheng-Jian Ji
Niu et al. eLife 2022;11:e75827.
Acetylation of p62 regulates base excision repair through interaction with APE1

Meiting Li, Jiannan Xiong, Liqian Yang, Wei-Guo Zhu, Jianyuan Luo, Haiying Wang
Li et al., 2022, Cell Reports 40, 111116
Redox-sensitive CDC-42 clustering promotes wound closure in C. elegans

Jingxiu Xu, Xinan Meng, Qingxian Yang, Andrew D. Chisholm, Qiming Sun, Suhong Xu
Xu et al., 2021, Cell Reports 37, 110040
An Aminobutyric Acid Transaminase in Zea mays Interacts With Rhizoctonia solani Cellulase to Participate in Disease Resistance

Xiuna Guo, Jinyin Chen, Mengyi Gao and Duochuan Li
April 2022 | Volume 13 | Article 860170
10.3389/fpls.2022.860170
The photomorphogenic repressors BBX28 and BBX29 integrate light and brassinosteroid signaling to inhibit seedling development in Arabidopsis

Jing Cao, Yuxia Liang, Tingting Yan, Xuncheng Wang, Hua Zhou, Chen Chen, Yingli Zhang, Beihong Zhang, Shuhao Zhang, Juncheng Liao, Shujing Cheng, Jinfang Chu, Xi Huang, Dongqing Xu, Jia Li, Xing Wang Deng, Fang Lin
THE PLANT CELL 2022: 34: 2266–2285
A coiled-coil protein associates Polycomb Repressive Complex 2 with KNOX/BELL transcription factors to maintain silencing of cell differentiation-promoting genes in the shoot apex

Feng-Quan Tan, Wentao Wang, Junjie Li, Yue Lu, Bo Zhu, Fangfang Hu, Qi Li, Yu Zhao, Dao-Xiu Zhou
THE PLANT CELL 2022: 34: 2969–2988
Suppression of MDA5-mediated antiviral immune responses by NSP8 of SARS-CoV-2

Ziwei Yang, Xiaolin Zhan, Fan Wang, Peihui Wang, Ersheng Kuang, Xiaojuan LiCOR27 and COR28 Are Novel Regulators of the COP1–HY5 Regulatory Hub and Photomorphogenesis in Arabidopsis

Xu Li, Cuicui Liu, Zhiwei Zhao, Dingbang Ma, Jinyu Zhang, Yu Yang, Yawen Liu, Hongtao Liu
The Plant Cell, Vol. 32: 3139–3154
A Phytophthora effector promotes homodimerization of host transcription factor StKNOX3 to enhance susceptibility

Jing Zhou, Yetong Qi, Jiahui Nie, Lei Guo, Ming Luo, Hazel McLellan, Petra C. Boevink,
Paul R. J. Birch, Zhendong Tian
Journal of Experimental Botany, Vol. 73, No. 19 pp. 6902–6915, 2022
Transmembrane domain of IFITM3 is responsible for its interaction with inflfluenza virus HA2 subunit

Wang Xu, Yuhang Wang, Letian Li, Xiaoyun Qu, Quan Liu, Tiyuan Li, Shipin Wu, Ming Liao, Ningyi Jin, Shouwen Du, Chang Li
Virologica Sinica 37 (2022) 664–675
IFITM3 promotes NiV envelope protein-mediated entry into MDCK cells and interacts with the fusion subunit of the F protein

Wang Xu, Shou-Wen Du, Le-Tian Li, Xiao-Shuang Shi, Jia-Min Wang, Ti-Yuan Li, Ning-Yi Jin, Chang Li
International Journal of Biochemistry and Cell Biology 153 (2022) 106325
Potato StLecRK-IV.1 negatively regulates late blight resistance by affecting the stability of a positive regulator StTET8

Lei Guo, Yetong Qi, Yang Mu, Jing Zhou, Wenhe Lu, Zhendong Tian
Horticulture Research, 2022, 9: uhac010
Light-Response Bric-A-Brack/Tramtrack/Broad proteins mediate cryptochrome 2 degradation in response to low ambient temperature

Libang Ma, Xu Li, Zhiwei Zhao, Yuhao Hao, Ruixin Shang, Desheng Zeng, Hongtao Liu
THE PLANT CELL 2021: 33: 3610–3620
doi:10.1093/plcell/koab219
H3K36me2 methyltransferase NSD2 orchestrates epigenetic reprogramming during spermatogenesis

Zhiming Li, Xinzong Zhang, Shiming Xie, Xingping Liu, Caifeng Fei, Xunbin Huang, Yunge Tang, Li-quan Zhou
Nucleic Acids Research, 2022, Vol. 50, No. 12
The tyrosine kinase SRC of grass carp (Ctenopharyngodon idellus) up-regulates the expression of IFN I by activating TANK binding kinase

Yangfeng Lv, Hang Deng, Yapeng Liu, Kaile Chang, Hailing Du, Pengcheng Zhou, Huiling Mao, Chengyu Hu
Developmental and Comparative Immunology 114 (2021) 103834
NDP52 mediates an antiviral response to hepatitis B virus infection through Rab9-dependen lysosomal degradation pathway

Shuzhi Cui, Tian Xia, Jianjin Zhao, Xiaoyu Ren, Tingtao Wu, Mireille Kameni, Xiaoju Guo, Li He, Jingao Guo, Aléria Duperray-Susini, Florence Levillayer, Jean-Marc Collard, JIN ZHONG, Lifeng Pan, Frederic Tangy, Pierre-Olivier Vidalain Dongming Zhou, Yaming Jiu, Mathias FAURE, Yu Wei

 
 
CONTACT US NOW
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.